Food

Name Address Phone
Shinsyu Sobadokoro Gen 2084-5 Nishino,Minami-Alps City, 055-284-5741
Tachan Udon 375 Ogasawara,Minami-Alps City, 055-282-2300
Kappou Hinode 492-9 Ogasawara,Minami-Alps City, 055-282-0651
Itamaeryouri Iki 1323 Kamiimasuwa,Minami-Alps City, 055-284-5584
Kaede 1174 Zaikezuka,Minami-Alps City, 055-284-2564
Tougenkaku 2971 Iino,Minami-Alps City, 055-284-3220
Hakuhou Kaikan 1570 Ashiyasuashikura,Minami-Alps City, 055-288-2321
Tougen no sato Kasidokoro Turuya 1192 Iino,Minami-Alps City, 055-282-2424
Be^kari^ Ru^buru 1654-4 Ogasawara,Minami-Alps City, 055-284-0252
Kasidokoro Matunoya 1821 Doudou,Minami-Alps City, 055-285-0856
Shehudo France 485 Kamiimasuwa,Minami-Alps City, 055-282-5945
Pi^ta^pan Yougasiten 224-3 Barazawa,Minami-Alps City, 055-284-3321
Kawaraya 1603 Ogasawara,Minami-Alps City, 055-284-2100
Risutorante DenDen 698-6 Jyugosyo,Minami-Alps City, 055-267-9166
Ani^zu 435-1 Kamiimasuwa,Minami-Alps City, 055-284-5232
Inaka kafye O^cha^do 410 Tokunaga,Minami-Alps City, 055-280-5501
Sawanobori nouen Kafye&Baru 286-1 Jyugosyo,Minami-Alps City, 080-7063-8334
Kafye Anisu 1309 Barazawa,Minami-Alps City, 080-1277-1052
Siruba^reiku kurabu 268 Ogasawara,Minami-Alps City, 055-298-6675
Ru・Kurea 457 Kamiimasuwa,Minami-Alps City, 055-288-1464